Verdensmål for bæredygtig udvikling

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Vi har fokus på vores planet og menneskerne her på, og arbejder fokuserede med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vi har udpeget fire mål, der understøtter vores hovedmål, og som vi arbejder på dagligt. Disse er langsigtet mål, og vi ser frem til at arbejde mere med dem i de kommende år – både operationelt og strategisk.

For hvert mål har vi implementeret målemetoder i løbet af 2021, inspireret af CSR-rapportering.

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Vi har fokus på vores planet og menneskerne her på, og arbejder fokuserede med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vi har udpeget fire mål, der understøtter vores hovedmål, og som vi arbejder på dagligt. Disse er langsigtet mål, og vi ser frem til at arbejde mere med dem i de kommende år – både operationelt og strategisk.

For hvert mål har vi implementeret målemetoder i løbet af 2021, inspireret af CSR-rapportering.

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Vi har fokus på vores planet og menneskerne her på, og arbejder fokuserede med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vi har udpeget fire mål, der understøtter vores hovedmål, og som vi arbejder på dagligt. Disse er langsigtet mål, og vi ser frem til at arbejde mere med dem i de kommende år – både operationelt og strategisk.

For hvert mål har vi implementeret målemetoder i løbet af 2021, inspireret af CSR-rapportering.

3.d: Alle lande, og især udviklingslandene, skal styrke deres kapacitet for tidlig varsling, risikoreduktion og håndtering af nationale og globale sundhedsrisici.

44 % af bygningsarbejderne mener at industrien prioriterer meget lidt styring af byggestøv.

I Danmark er der årligt 250 dødsfald forårsaget af støv*

Vores mål

Bedre arbejdsmiljø

8.2: Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer.

Fra 1995-2014 har produktiviteten i byggebranchen været stagnerende, mens andre brancher har oplevet en stigning på 30 % i produktiviteten**

Vores mål

Øge produktiviteten i byggebranchen

9.2: En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af beskæftigelsen og bruttonationalproduktet skal øges i betydelig grad.

Byggebranchen er meget afhængig af manuelt arbejde

Vores mål

Tiltrække, udvikle og fastholde bygningsarbejdere
&
Øge produktiviteten i byggebranchen

12.2: Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Byggebranchen står globalt set for 40 % af al CO2 udledning***

Vores mål

Reducer spild og gentænke restmaterialer

* IOSH and CDP Construction Dust Industry Survey 2014, www.iosh.co.uk/dust
** Source: Organization for Economic Co-operation and Development
*** Innovationsfonden.dk/da/nyheder-presse-og-job/nye- forskningsmidler-skal-gore-byggesektoren-gronnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få spændende nyheder og inspiration direkte i din indbakke

Kontakt os:

Kobots A/S
Rolundvej 23
5260 Odense S
Denmark
VAT DK-39699133
Phone: +45 70 20 32 12
Mail: sales@kobots.dk

© Kobots 2021

Kontakt os:

Kobots A/S
Rolundvej 23
5260 Odense S
Denmark
VAT DK-39699133
Phone: +45 70 20 32 12
Mail: sales@kobots.dk

© Kobots 2021

KOBOTS A/S

Pin It on Pinterest

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close