Bærekraftsmål

Bærekraftsmål

Vi bryr oss om miljøet og om mennesker, og tar hensyn til FNs bærekraftsmål i arbeidet vårt.

Vi har identifisert fire mål som understøtter våre hovedmål, og som vi jobber med daglig. Dette er langsiktige mål, og vi ser frem til å jobbe mer med dem i årene som kommer – både operasjonelt og strategisk.

For hvert mål vil vi i løpet av 2021 implementere målemetoder inspirert av CSR-rapportering.

Bærekraftsmål

Vi bryr oss om miljøet og om mennesker, og tar hensyn til FNs bærekraftsmål i arbeidet vårt.

Vi har identifisert fire mål som understøtter våre hovedmål, og som vi jobber med daglig. Dette er langsiktige mål, og vi ser frem til å jobbe mer med dem i årene som kommer – både operasjonelt og strategisk.

For hvert mål vil vi i løpet av 2021 implementere målemetoder inspirert av CSR-rapportering.

3.d: Styrke kapasiteten i alle land, særlig i utviklingsland, for tidligvarsling, risikoreduksjon og håndtering av nasjonale og globale helserisikoer

44 % av bygningsarbeidere mener bransjen prioriterer kontroll av byggestøv svært lavt.

I Danmark er det 250 årlige dødsfall forårsaket av støv*.

VÅRT MÅL

Bedre arbeidsmiljø.

8.2: Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk fremgang og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer.

Fra 1995 til 2014 stagnerte produktivitetsveksten i byggebransjen, mens andre bransjer har hatt en produktivitetsøkning på 30 %**.

VÅRT MÅL

Øke produktiviteten i byggebransjen.

9.2: Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, og industriens andel av sysselsetting og brutto nasjonalprodukt må økes betydelig.

Byggenæringen avhenger i stor grad av manuelt arbeid.

VÅRT MÅL

Tiltrekke oss, utvikle og beholde bygningsarbeidere
&
Øke produktiviteten i byggebransjen.

12.2: Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser.

 Byggebransjen står for 40 % av alle CO2-utslipp globalt***.

VÅRT MÅL

Redusere avfall og tenke nytt om restmaterialer.

* IOSH and CDP Construction Dust Industry Survey 2014, www.iosh. co.uk/dust
**Kilde: Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)
*** Innovationsfonden.dk/da/nyheder-presse-og-job/nye- forskningsmidler-skal-gore-byggesektoren-gronnere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få inspirasjon og gode nyheter på e-post.

Ta kontakt med oss:

Kobots A/S
Rolundvej 23
5260 Odense S
Denmark
VAT DK-39699133
Phone: +45 70 20 32 12
Mail: sales@kobots.dk

© Kobots 2021

Ta kontakt med oss:

Kobots A/S
Rolundvej 23
5260 Odense S
Denmark
VAT DK-39699133
Phone: +45 70 20 32 12
Mail: sales@kobots.dk

© Kobots 2021

KOBOTS A/S

Pin It on Pinterest

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close